ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Με τον όρο «μικροπλαστικά» αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε πλαστικό σωματίδιο που είναι μικρότερο από 5χιλ. Τα μικροπλαστικά επιβιώνουν και μεταφέρονται τόσο στο περιβάλλον όσο και στον οργανισμό μας και  χωρίζονται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Τα πρωτογενή είναι τα μικρά κομμάτια πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες κατηγορίες βιομηχανιών, όπως των καλλυντικών. Αυτή η κατηγορία αποτελεί το 30% των μικροπλαστικών που βρίσκουμε στο περιβάλλον. Τα δευτερογενή μικροπλαστικά, το υπόλοιπο 70%, προέρχονται από μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως πλαστικές σακούλες, συσκευασίες, καλαμάκια, μπουκάλια.Τα μικροπλαστικά καταλήγουν στον οργανισμό μας με τρεις τρόπους : Τρώγοντας, πίνοντας και εισπνέοντας. Τα δευτερογενή μικροπλαστικά –τα οποία δεν ανακυκλώνονται– καταλήγουν σε ποταμούς και θάλασσες και είτε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων, σπάνε σε μικρότερα κομμάτια και ύστερα μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα μέσω των ψαριών και καταλήγουν στο πιάτο μας. Τα πλαστικά απορρίμματα, σε όλες τις μορφές και μεγέθη, αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο, καθώς το 60-80% των απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα αποτελούνται από πλαστικό. Η ρύπανση των θαλασσών μας από πλαστικά και μικροπλαστικά αυξάνεται ανησυχητικά όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς του πλανήτη. 

 

Γίνε μέλος της οικογένειας του
Baby Planet!

Μετάβαση στο περιεχόμενο