Μικροί πράσινοι ήρωες

Μικροί πράσινοι ήρωες

Μετατρέπουμε την πράσινη ενημέρωση σε διασκέδαση

Βγαίνουμε μια οικογενειακή βόλτα στη φύση

Αποφεύγουμε τα προϊόντα μιας χρήσης

Εξηγούμε τις φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές μας.

Δίνουμε το σωστό παράδειγμα!

Τα ενθαρρύνουμε να επαναχρησιμοποιούν προϊόντα

Εμπλέκουμε τα παιδιά στη διαδικασία της ανακύκλωσης

Γίνε μέλος της οικογένειας του
Baby Planet!